Lọc theo
13 xe
Xe nâng người boom 26m

Chiều cao : 26 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x2.44 mét

Trọng lượng xe : 17.023 tấn

Xe nâng người chân nhện - Chiều cao 24m

Chiều cao : 24 mét

Khả năng tải : 220 kg

Kích thước : 0.8x1.2 mét

Trọng lượng xe : 3.3 tấn

Xe nâng người boom 12m

Chiều cao : 11 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 1.19x5.11 mét

Trọng lượng xe : 6.4 tấn

Xe nâng người 28 mét

Chiều cao : 28 mét

Khả năng tải : 230kg

Kích thước : 0.8x1.8 mét

Trọng lượng xe : 17.3 tấn

Xe nâng người boom 32m

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 0.8x2.44 mét

Trọng lượng xe : 20.8 tấn

Xe nâng người boom 16m

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.76x1.83 mét

Trọng lượng xe : 5.738 tấn

Xe nâng người 43m Boom

Chiều cao : 43 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 0.76x1.83 mét

Trọng lượng xe : 20,4 tấn

Xe nâng người boom 20m

Chiều cao : 20 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x1.83 mét

Trọng lượng xe : 10.660 tấn

Xe nâng người 32m chân nhện - Falcon Fs320z

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 200 kg

Kích thước : 1.1x0.8x1.2 mét

Trọng lượng xe : 5.9 tấn

Xe nâng người 48 mét

Chiều cao : 48 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.9x2.4 mét

Trọng lượng xe : 26.4 tấn

Xe nâng người boom lift 16m chạy điện

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 1.75x6.54 mét

Trọng lượng xe : 6.7 tấn

Xe nâng người boom 18m

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.8x1.8 mét

Trọng lượng xe : 7.7 tấn

1 2

0906260025