Lọc theo
8 xe
Máy phát điện 200 Kva

Chiều cao : 1.7 mét

Khả năng tải : 220Kva

Kích thước : 1.3x3.7 mét

Trọng lượng xe : 3.8 tấn

Máy phát điện 25 Kva

Chiều cao : 1.4 mét

Khả năng tải : 25 Kva

Kích thước : 0.68x1.5 mét

Trọng lượng xe : 690 kg

Máy phát điện 150 Kva

Chiều cao : 1.5 mét

Khả năng tải : 150 Kva

Kích thước : 1.08x3.2 mét

Trọng lượng xe : 2.4 tấn

Máy phát điện 60 Kva

Chiều cao : 1.3 mét

Khả năng tải : 60 Kva

Kích thước : 0.92x1.97 mét

Trọng lượng xe : 1.33 tấn

Máy phát điện 125 Kva

Chiều cao : 1.5 mét

Khả năng tải : 125 Kva

Kích thước : 1.08x3 mét

Trọng lượng xe : 2.13 tấn

Máy phát điện 100 Kva

Chiều cao : 1.4 mét

Khả năng tải : 100 Kva

Kích thước : 1.0x2.6 mét

Trọng lượng xe : 1.87 tấn

Máy phát điện 45 Kva

Chiều cao : 1,2 mét

Khả năng tải : 45 Kva

Kích thước : 0.86x1.87 mét

Trọng lượng xe : 1,2 tấn

Máy phát điện 300 Kva

Chiều cao : 1.8 mét

Khả năng tải : 300 Kva

Kích thước : 1.4x4.0 mét

Trọng lượng xe : 4.32 tấn

0906260025