Lọc theo
71 xe
Xe nâng đa năng Manitou MRT 2150 - Telehandler

Chiều cao : 21 mét

Khả năng tải : 5 tấn

Kích thước : 2.4x6.8 mét

Trọng lượng xe : 17.6 tấn

Xe nâng người boom 20m

Chiều cao : 20 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x1.83 mét

Trọng lượng xe : 10.660 tấn

Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe nâng đa năng Manitou MT 1840 - Telehandler

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 3.8x6.3 mét

Trọng lượng xe : 11.7 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe cẩu bánh lốp 120 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 52 mét

Khả năng tải : 120 tấn

Kích thước : 6.9x8 mét

Trọng lượng xe : 71.8 tấn

Xe cẩu bánh xích 200 tấn

Chiều cao : 152.5 mét

Khả năng tải : 200 tấn

Kích thước : 7.5x9.0 mét

Trọng lượng xe : ....

Xe cẩu bánh xích 100 tấn

Chiều cao : 82.3 mét

Khả năng tải : 100 tấn

Kích thước : 6.2x8.2 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe nâng người boom 18m

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.8x1.8 mét

Trọng lượng xe : 7.7 tấn

Xe nâng người boom 32m

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 0.8x2.44 mét

Trọng lượng xe : 20.8 tấn

Xe nâng người cắt kéo 16m

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 360 kg

Kích thước : 0.8x2.44 mét

Trọng lượng xe : 3.34 tấn

Xe nâng người 43m Boom

Chiều cao : 43 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 0.76x1.83 mét

Trọng lượng xe : 20,4 tấn

1 2 6

0906260025