Lọc theo
71 xe
Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe nâng hàng 7 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 7 tấn

Kích thước : 195x4.8 mét

Trọng lượng xe : 14.3 tấn

Xe cẩu bánh lốp 200 tấn

Chiều cao : 72 mét

Khả năng tải : 200 tấn

Kích thước : 8.3x8.8 mét

Trọng lượng xe : 150 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe nâng hàng 20 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 20 tấn

Kích thước : 3.095x7.9 mét

Trọng lượng xe : 27.6 tấn

Xe nâng người cắt kéo 10m

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 454 kg

Kích thước : 1.12x2.5 mét

Trọng lượng xe : 2.275 tấn

Xe nâng người boom 26m

Chiều cao : 26 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x2.44 mét

Trọng lượng xe : 17.023 tấn

Xe nâng người 43m Boom

Chiều cao : 43 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 0.76x1.83 mét

Trọng lượng xe : 20,4 tấn

Xe cẩu bánh lốp 100 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 47 mét

Khả năng tải : 100 tấn

Kích thước : 8.3x8.5 mét

Trọng lượng xe : 79 tấn

Xe cẩu bánh lốp 50 tấn - Cẩu kato

Chiều cao : 42 mét

Khả năng tải : 50 tấn

Kích thước : 5.5x7.2 mét

Trọng lượng xe : 39.4 tấn

Xe cẩu bánh xích 800 tấn

Chiều cao : 96 mét

Khả năng tải : 800 tấn

Kích thước : 10.1x10.6 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe nâng hàng 30 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 30 tấn

Kích thước : 3.4X9.1 mét

Trọng lượng xe : 34.1 tấn

1 2 6

0906260025