Lọc theo
71 xe
Xe nâng người boom 18m

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.8x1.8 mét

Trọng lượng xe : 7.7 tấn

Máy phát điện 125 Kva

Chiều cao : 1.5 mét

Khả năng tải : 125 Kva

Kích thước : 1.08x3 mét

Trọng lượng xe : 2.13 tấn

Xe nâng người cắt kéo 12m

Chiều cao : 12 mét

Khả năng tải : 454 kg

Kích thước : 1.12x2.5 mét

Trọng lượng xe : 2.257 tấn

Máy phát điện 60 Kva

Chiều cao : 1.3 mét

Khả năng tải : 60 Kva

Kích thước : 0.92x1.97 mét

Trọng lượng xe : 1.33 tấn

Xe cẩu bánh lốp 4.9 tấn

Chiều cao : 23.8 mét

Khả năng tải : 4.9 tấn

Kích thước : 7.5x2 mét

Trọng lượng xe : 14 tấn

Xe nâng hàng 1.5 tấn

Chiều cao : 4.mét

Khả năng tải : 1.5 tấn

Kích thước : 1.06x1.9 mét

Trọng lượng xe : 2.5 tấn

Xe cẩu bánh xích 600 tấn

Chiều cao : 102 mét

Khả năng tải : 600 tấn

Kích thước : 10.4x10.9 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe cẩu bánh xích 250 tấn

Chiều cao : 76.2 mét

Khả năng tải : 250 tấn

Kích thước : 7.4.8.9 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe cẩu bánh xích 150 tấn

Chiều cao : 82.3 mét

Khả năng tải : 150 tấn

Kích thước : 6.8x8.2 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe nâng hàng 5 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 5 tấn

Kích thước : 1.9x4.3 mét

Trọng lượng xe : 8.05 tấn

Xe nâng người boom 41m

Chiều cao : 41 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.8 x 2.43 mét

Trọng lượng xe : 23.1 tấn

Xe cẩu bánh xích 450 tấn

Chiều cao : 97.5 mét

Khả năng tải : 450 tấn

Kích thước : 9.5x11.5 mét

Trọng lượng xe : .....

1 2 6

0906260025