Lọc theo
71 xe
Xe nâng hàng 15 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 15 tấn

Kích thước : 2.4x4.7 mét

Trọng lượng xe : 16.7 tấn

Xe nâng hàng 3 tấn

Chiều cao : 4 mét

Khả năng tải : 3 tấn

Kích thước : 1.26x3.9 mét

Trọng lượng xe : 4.2 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe nâng người boom 12m

Chiều cao : 12 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 1.19x5.11 mét

Trọng lượng xe : 6.4 tấn

Xe cẩu 500 tấn bánh lốp

Chiều cao : 84 mét

Khả năng tải : 500 tấn

Kích thước : 9.6x9.9 mét

Trọng lượng xe : 205 tấn

Xe cẩu bánh xích 450 tấn

Chiều cao : 97.5 mét

Khả năng tải : 450 tấn

Kích thước : 9.5x11.5 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe nâng người chân nhện - Chiều cao 24m

Chiều cao : 24 mét

Khả năng tải : 220 kg

Kích thước : 0.8x1.2 mét

Trọng lượng xe : 3.3 tấn

Máy phát điện 300 Kva

Chiều cao : 1.8 mét

Khả năng tải : 300 Kva

Kích thước : 1.4x4.0 mét

Trọng lượng xe : 4.32 tấn

Xe cẩu bánh lốp 25 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 25 tấn

Kích thước : 4.8x6 mét

Trọng lượng xe : 18.5 tấn

Xe cẩu bánh lốp 4.9 tấn

Chiều cao : 23.8 mét

Khả năng tải : 4.9 tấn

Kích thước : 7.5x2 mét

Trọng lượng xe : 14 tấn

Xe cẩu bánh lốp 200 tấn

Chiều cao : 72 mét

Khả năng tải : 200 tấn

Kích thước : 8.3x8.8 mét

Trọng lượng xe : 150 tấn

Xe cẩu bánh lốp 300 tấn

Chiều cao : 60 mét

Khả năng tải : 300 tấn

Kích thước : 9.6x9.9 mét

Trọng lượng xe : 180 Tấn

1 2 6

0906260025