Lọc theo
71 xe
Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe nâng hàng 7 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 7 tấn

Kích thước : 195x4.8 mét

Trọng lượng xe : 14.3 tấn

Xe cẩu bánh lốp 250 tấn

Chiều cao : 51 mét

Khả năng tải : 250 tấn

Kích thước : 6.05x8.8 tấn

Trọng lượng xe : 200 tấn

Xe nâng hàng 15 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 15 tấn

Kích thước : 2.4x4.7 mét

Trọng lượng xe : 16.7 tấn

Xe cẩu bánh lốp 200 tấn

Chiều cao : 72 mét

Khả năng tải : 200 tấn

Kích thước : 8.3x8.8 mét

Trọng lượng xe : 150 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe nâng người cắt kéo 15m

Chiều cao : 15 mét

Khả năng tải : 680 kg

Kích thước : 1.83x3.9 mét

Trọng lượng xe : 6.7 tấn

Xe nâng người boom 26m

Chiều cao : 26 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x2.44 mét

Trọng lượng xe : 17.023 tấn

Xe nâng hàng 20 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 20 tấn

Kích thước : 3.095x7.9 mét

Trọng lượng xe : 27.6 tấn

Xe cẩu bánh xích 600 tấn

Chiều cao : 102 mét

Khả năng tải : 600 tấn

Kích thước : 10.4x10.9 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe cẩu bánh xích 800 tấn

Chiều cao : 96 mét

Khả năng tải : 800 tấn

Kích thước : 10.1x10.6 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe cẩu bánh lốp 4.9 tấn

Chiều cao : 23.8 mét

Khả năng tải : 4.9 tấn

Kích thước : 7.5x2 mét

Trọng lượng xe : 14 tấn

1 2 6

0906260025