Lọc theo
9 xe
Xe cẩu bánh xích 600 tấn

Chiều cao : 102 mét

Khả năng tải : 600 tấn

Kích thước : 10.4x10.9 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe cẩu bánh xích 800 tấn

Chiều cao : 96 mét

Khả năng tải : 800 tấn

Kích thước : 10.1x10.6 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe cẩu bánh xích 250 tấn

Chiều cao : 76.2 mét

Khả năng tải : 250 tấn

Kích thước : 7.4.8.9 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe cẩu bánh xích 450 tấn

Chiều cao : 97.5 mét

Khả năng tải : 450 tấn

Kích thước : 9.5x11.5 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe cẩu bánh xích 100 tấn

Chiều cao : 82.3 mét

Khả năng tải : 100 tấn

Kích thước : 6.2x8.2 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe cẩu bánh xích 200 tấn

Chiều cao : 152.5 mét

Khả năng tải : 200 tấn

Kích thước : 7.5x9.0 mét

Trọng lượng xe : ....

Xe cẩu bánh xích 50 tấn

Chiều cao : 51.8 mét

Khả năng tải : 50 tấn

Kích thước : 4.5x5.5 mét

Trọng lượng xe : ....

Xe cẩu bánh xích 150 tấn

Chiều cao : 82.3 mét

Khả năng tải : 150 tấn

Kích thước : 6.8x8.2 mét

Trọng lượng xe : .....

Xe cẩu bánh xích 300 tấn

Chiều cao : 72 mét

Khả năng tải : 300 tấn

Kích thước : 8.7x9.7 mét

Trọng lượng xe : .....

0906260025