Lọc theo
17 xe
Xe nâng hàng 20 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 20 tấn

Kích thước : 3.095x7.9 mét

Trọng lượng xe : 27.6 tấn

Xe nâng hàng 2 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2 tấn

Kích thước : 1.15x3.5 mét

Trọng lượng xe : 33.4 tấn

Xe nâng hàng 4 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 1.45x4.2 mét

Trọng lượng xe : 6.2 tấn

Xe nâng hàng 35 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 35 tấn

Kích thước : 2.4x9.5 mét

Trọng lượng xe : 39 tấn

Xe nâng hàng 5 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 5 tấn

Kích thước : 1.9x4.3 mét

Trọng lượng xe : 8.05 tấn

Xe nâng hàng 10 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 10 tấn

Kích thước : 2.3x4.3 mét

Trọng lượng xe : 12.8 tấn

Xe nâng hàng 3 tấn

Chiều cao : 4 mét

Khả năng tải : 3 tấn

Kích thước : 1.26x3.9 mét

Trọng lượng xe : 4.2 tấn

Xe nâng hàng 1.5 tấn

Chiều cao : 4.mét

Khả năng tải : 1.5 tấn

Kích thước : 1.06x1.9 mét

Trọng lượng xe : 2.5 tấn

Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe nâng hàng 16 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 16 tấn

Kích thước : 2.5x2.9 mét

Trọng lượng xe : 19 tấn

Xe nâng hàng 25 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 25 tấn

Kích thước : 3.07x8.7 mét

Trọng lượng xe : 31.1 tấn

1 2

0906260025