Lọc theo
17 xe
Xe nâng hàng 16 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 16 tấn

Kích thước : 2.5x2.9 mét

Trọng lượng xe : 19 tấn

Xe nâng hàng 10 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 10 tấn

Kích thước : 2.3x4.3 mét

Trọng lượng xe : 12.8 tấn

Xe nâng hàng 4 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 1.45x4.2 mét

Trọng lượng xe : 6.2 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe nâng hàng 20 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 20 tấn

Kích thước : 3.095x7.9 mét

Trọng lượng xe : 27.6 tấn

Xe nâng hàng 3 tấn

Chiều cao : 4 mét

Khả năng tải : 3 tấn

Kích thước : 1.26x3.9 mét

Trọng lượng xe : 4.2 tấn

Xe nâng hàng 1.5 tấn

Chiều cao : 4.mét

Khả năng tải : 1.5 tấn

Kích thước : 1.06x1.9 mét

Trọng lượng xe : 2.5 tấn

Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe nâng hàng 30 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 30 tấn

Kích thước : 3.4X9.1 mét

Trọng lượng xe : 34.1 tấn

Xe nâng hàng 28 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 28 tấn

Kích thước : 9x3.8 mét

Trọng lượng xe : 35 tấn

Xe nâng hàng 25 tấn

Chiều cao : 4.5 mét

Khả năng tải : 25 tấn

Kích thước : 3.07x8.7 mét

Trọng lượng xe : 31.1 tấn

Xe nâng hàng 15 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 15 tấn

Kích thước : 2.4x4.7 mét

Trọng lượng xe : 16.7 tấn

1 2

0906260025