Lọc theo
12 xe
Xe cẩu bánh lốp 4.9 tấn

Chiều cao : 23.8 mét

Khả năng tải : 4.9 tấn

Kích thước : 7.5x2 mét

Trọng lượng xe : 14 tấn

Xe cẩu bánh lốp 100 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 47 mét

Khả năng tải : 100 tấn

Kích thước : 8.3x8.5 mét

Trọng lượng xe : 79 tấn

Xe cẩu bánh lốp 300 tấn

Chiều cao : 60 mét

Khả năng tải : 300 tấn

Kích thước : 9.6x9.9 mét

Trọng lượng xe : 180 Tấn

Xe cẩu 500 tấn bánh lốp

Chiều cao : 84 mét

Khả năng tải : 500 tấn

Kích thước : 9.6x9.9 mét

Trọng lượng xe : 205 tấn

Xe cẩu bánh lốp 70 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 44.5 mét

Khả năng tải : 70 tấn

Kích thước : 7.6x9.2 mét

Trọng lượng xe : 44.12 tấn

Xe cẩu bánh lốp 200 tấn

Chiều cao : 72 mét

Khả năng tải : 200 tấn

Kích thước : 8.3x8.8 mét

Trọng lượng xe : 150 tấn

Xe cẩu bánh lốp 25 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 25 tấn

Kích thước : 4.8x6 mét

Trọng lượng xe : 18.5 tấn

Xe cẩu bánh lốp 250 tấn

Chiều cao : 51 mét

Khả năng tải : 250 tấn

Kích thước : 6.05x8.8 tấn

Trọng lượng xe : 200 tấn

Xe cẩu bánh lốp 50 tấn - Cẩu kato

Chiều cao : 42 mét

Khả năng tải : 50 tấn

Kích thước : 5.5x7.2 mét

Trọng lượng xe : 39.4 tấn

Xe cẩu bánh lốp 160 tấn

Chiều cao : 42 mét

Khả năng tải : 160 tấn

Kích thước : 8x8.7 mét

Trọng lượng xe : 90 tấn

Xe cẩu bánh lốp 120 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 52 mét

Khả năng tải : 120 tấn

Kích thước : 6.9x8 mét

Trọng lượng xe : 71.8 tấn

Xe cẩu bánh lốp 50 tấn - Kato SL 600

Chiều cao : 43 mét

Khả năng tải : 51 tấn

Kích thước : 7.6x8.4 mét

Trọng lượng xe : 40 tấn

0906260025