Lọc theo
6 xe
Manitou MT-X 1840 - Xe nâng đa năng

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 2.4x6.8 mét

Trọng lượng xe : 11.7 tấn

Xe nâng đa năng Manitou MT 1840 - Telehandler

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 3.8x6.3 mét

Trọng lượng xe : 11.7 tấn

Xe nâng đa năng Manitou MRT 2150 - Telehandler

Chiều cao : 21 mét

Khả năng tải : 5 tấn

Kích thước : 2.4x6.8 mét

Trọng lượng xe : 17.6 tấn

Xe nâng đa năng Manitou MT732 - Telehandler

Chiều cao : 7 mét

Khả năng tải : 3.2 tấn

Kích thước : 2.4x4.7 mét

Trọng lượng xe : 7.5 tấn

Manitou MTX1740 - Xe nâng đa năng 4 tấn

Chiều cao : 17 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 2.45x6 mét

Trọng lượng xe : 11.8 tấn

Xe nâng đa năng Manitou MT 1740 - Telehandler

Chiều cao : 17 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 2.4x5.9 mét

Trọng lượng xe : 11.2 tấn

0906260025