Lọc theo
6 xe
Xe nâng người cắt kéo 16m

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 360 kg

Kích thước : 0.8x2.44 mét

Trọng lượng xe : 3.34 tấn

Xe nâng người cắt kéo 15m

Chiều cao : 15 mét

Khả năng tải : 680 kg

Kích thước : 1.83x3.9 mét

Trọng lượng xe : 6.7 tấn

Xe nâng người cắt kéo 10m

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 454 kg

Kích thước : 1.12x2.5 mét

Trọng lượng xe : 2.275 tấn

Xe nâng người cắt kéo 12m

Chiều cao : 12 mét

Khả năng tải : 454 kg

Kích thước : 1.12x2.5 mét

Trọng lượng xe : 2.257 tấn

Xe nâng người cắt kéo 8m

Chiều cao : 8 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 0.76x1.87 mét

Trọng lượng xe : 1.229 Tấn

Xe nâng người cắt kéo 14m

Chiều cao : 14 mét

Khả năng tải : 360 kg

Kích thước : 1.56x2.92 mét

Trọng lượng xe : 5.300 tấn

0906260025