Lọc theo
71 xe
Xe nâng người 32m chân nhện - Falcon Fs320z

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 200 kg

Kích thước : 1.1x0.8x1.2 mét

Trọng lượng xe : 5.9 tấn

Xe cẩu bánh xích 800 tấn

Chiều cao : 96 mét

Khả năng tải : 800 tấn

Kích thước : 10.1x10.6 mét

Trọng lượng xe : ......

Máy phát điện 25 Kva

Chiều cao : 1.4 mét

Khả năng tải : 25 Kva

Kích thước : 0.68x1.5 mét

Trọng lượng xe : 690 kg

Manitou MTX1740 - Xe nâng đa năng 4 tấn

Chiều cao : 17 mét

Khả năng tải : 4 tấn

Kích thước : 2.45x6 mét

Trọng lượng xe : 11.8 tấn

Xe nâng người 48 mét

Chiều cao : 48 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.9x2.4 mét

Trọng lượng xe : 26.4 tấn

Xe nâng người 28 mét

Chiều cao : 28 mét

Khả năng tải : 230kg

Kích thước : 0.8x1.8 mét

Trọng lượng xe : 17.3 tấn

Xe cẩu bánh lốp 160 tấn

Chiều cao : 42 mét

Khả năng tải : 160 tấn

Kích thước : 8x8.7 mét

Trọng lượng xe : 90 tấn

Xe nâng hàng 3 tấn

Chiều cao : 4 mét

Khả năng tải : 3 tấn

Kích thước : 1.26x3.9 mét

Trọng lượng xe : 4.2 tấn

Xe cẩu bánh lốp 25 tấn - Cẩu Kato

Chiều cao : 32 mét

Khả năng tải : 25 tấn

Kích thước : 4.8x6 mét

Trọng lượng xe : 18.5 tấn

Xe nâng người cắt kéo 14m

Chiều cao : 14 mét

Khả năng tải : 360 kg

Kích thước : 1.56x2.92 mét

Trọng lượng xe : 5.300 tấn

Xe cẩu bánh xích 600 tấn

Chiều cao : 102 mét

Khả năng tải : 600 tấn

Kích thước : 10.4x10.9 mét

Trọng lượng xe : ......

Xe cẩu bánh xích 450 tấn

Chiều cao : 97.5 mét

Khả năng tải : 450 tấn

Kích thước : 9.5x11.5 mét

Trọng lượng xe : .....

1 2 3 6

0906260025