Lọc theo
71 xe
Xe nâng người cắt kéo 16m

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 360 kg

Kích thước : 0.8x2.44 mét

Trọng lượng xe : 3.34 tấn

Xe nâng người cắt kéo 15m

Chiều cao : 15 mét

Khả năng tải : 680 kg

Kích thước : 1.83x3.9 mét

Trọng lượng xe : 6.7 tấn

Xe nâng hàng 7 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 7 tấn

Kích thước : 195x4.8 mét

Trọng lượng xe : 14.3 tấn

Xe nâng hàng 10 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 10 tấn

Kích thước : 2.3x4.3 mét

Trọng lượng xe : 12.8 tấn

Máy phát điện 45 Kva

Chiều cao : 1,2 mét

Khả năng tải : 45 Kva

Kích thước : 0.86x1.87 mét

Trọng lượng xe : 1,2 tấn

Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe cẩu bánh lốp 4.9 tấn

Chiều cao : 23.8 mét

Khả năng tải : 4.9 tấn

Kích thước : 7.5x2 mét

Trọng lượng xe : 14 tấn

Xe nâng người boom 20m

Chiều cao : 20 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x1.83 mét

Trọng lượng xe : 10.660 tấn

Xe nâng người chân nhện - Chiều cao 24m

Chiều cao : 24 mét

Khả năng tải : 220 kg

Kích thước : 0.8x1.2 mét

Trọng lượng xe : 3.3 tấn

Xe nâng người boom 26m

Chiều cao : 26 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.91x2.44 mét

Trọng lượng xe : 17.023 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

1 5 6

0906260025