Lọc theo
71 xe
Xe nâng hàng 10 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 10 tấn

Kích thước : 2.3x4.3 mét

Trọng lượng xe : 12.8 tấn

Xe nâng hàng 3 tấn

Chiều cao : 4 mét

Khả năng tải : 3 tấn

Kích thước : 1.26x3.9 mét

Trọng lượng xe : 4.2 tấn

Máy phát điện 45 Kva

Chiều cao : 1,2 mét

Khả năng tải : 45 Kva

Kích thước : 0.86x1.87 mét

Trọng lượng xe : 1,2 tấn

Máy phát điện 300 Kva

Chiều cao : 1.8 mét

Khả năng tải : 300 Kva

Kích thước : 1.4x4.0 mét

Trọng lượng xe : 4.32 tấn

Xe nâng người cắt kéo 16m

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 360 kg

Kích thước : 0.8x2.44 mét

Trọng lượng xe : 3.34 tấn

Xe nâng hàng 1.5 tấn

Chiều cao : 4.mét

Khả năng tải : 1.5 tấn

Kích thước : 1.06x1.9 mét

Trọng lượng xe : 2.5 tấn

Xe nâng hàng 42 tấn

Chiều cao : 10 mét

Khả năng tải : 42 tấn

Kích thước : 4x6 mét

Trọng lượng xe : 59 tấn

Xe nâng hàng 2.5 tấn

Chiều cao : 4.0 mét

Khả năng tải : 2.5 tấn

Kích thước : 1.15x3.67 mét

Trọng lượng xe : 3.6 tấn

Xe nâng người 48 mét

Chiều cao : 48 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.9x2.4 mét

Trọng lượng xe : 26.4 tấn

Xe nâng người boom lift 16m chạy điện

Chiều cao : 16 mét

Khả năng tải : 230 kg

Kích thước : 1.75x6.54 mét

Trọng lượng xe : 6.7 tấn

Xe nâng người boom 18m

Chiều cao : 18 mét

Khả năng tải : 227 kg

Kích thước : 0.8x1.8 mét

Trọng lượng xe : 7.7 tấn

Xe nâng hàng 16 tấn

Chiều cao : 6 mét

Khả năng tải : 16 tấn

Kích thước : 2.5x2.9 mét

Trọng lượng xe : 19 tấn

1 4 5 6

0906260025